Allforum INFO-SK-CZ

Viac ako len fórum ...
Naposledy ste tu boli Po, 05. Apr 2010, 10:08 Práve je Po, 05. Apr 2010, 10:08Všetky časy sú v UTC
 [ Počet príspevkov: 5 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Všetko o reklamáciách
OdoslaťOdoslané: Št, 27. Mar 2008, 11:15 
Neprítomný
Obrázok používateľa

Založený: Po, 17. Mar 2008, 11:07
Príspevky: 2642
Bydlisko: Scotland momentalne
Pohlavie: Muž
Náš zákazník, náš pán je síce pekné pravidlo, no nie vždy sa podľa neho riadia aj predajcovia. Problémy zvyčajne máme vtedy, ak sa rozhodneme reklamovať výrobok či službu. Ponúkame vám preto prehľadný manuál o spotrebiteľských právach, ale aj presný postup pri reklamácii.

Možno sa stalo už aj vám, že tovar, ktorý ste si kúpili, ste napokon z nejakej príčiny reklamovali. Mohlo to byť napríklad pokazené mäso, nefunkčné svietidlo, rozpadávajúce sa topánky či iné podobné nepodarky. Rovnako je to aj so službami, ktoré nie vždy naplnia naše predstavy, a tak prostredníctvom reklamácie vyjadrujeme nespokojnosť s neforemným účesom od kaderníka, nedovareným jedlom v reštaurácii, nedostačujúcim dovolenkovým servisom či s nedokonalou montážou plastových okien. Viete však, ako by ste mali v daných prípadoch postupovať a na čo máte právo?
Práva spotrebiteľa
Súčasné platné právne predpisy garantujú spotrebiteľovi právo na kúpu bezchybného tovaru. Dávajú vám právo na to, aby bol tovar bezchybný počas celej záručnej lehoty, a to na základe zodpovednosti predávajúceho za chyby, ktoré sa v tejto lehote vyskytnú. Ak však nájdete na výrobku chybu, máte, tak ako každý spotrebiteľ, právo na uplatnenie reklamácie.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je okrem iného povinný riadne vás informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde môžete reklamáciu uplatniť, rovnako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť v predajni na viditeľnom a dostupnom mieste.
Na vašu žiadosť je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, čiže vydať záručný list, v prípade spotrebného tovaru (napríklad drogéria, potraviny a podobne) postačí namiesto záručného listu vydanie dokladu o kúpe.

Všetky povinnosti predávajúceho v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník (ďalej len OZ, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely, zákon č. 150/2004 Z. z.) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
AKO DLHO TRVÁ ZÁRUČNÁ LEHOTA?
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Občiansky zákonník stanovuje záručnú lehotu, ktorú predávajúci za žiadnych okolností nemôže skrátiť:
# pri predanom tovare 24 mesiacov,
# pri zhotovení veci na zákazku 24 mesiacov,
# pri oprave a úprave veci 3 mesiace,
# pri stavebných opravách a úpravách 18 mesiacov,
# pri zhotovení stavby 3 roky,
# pri predaji použitých vecí 12 mesiacov.
Kedy sa končí záruka
Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode pripojenom k nej vyznačená lehota na použitie, záruka sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze (napríklad potraviny), je potrebné reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe, inak právo zanikne.
Čo má obsahovať záručný list
# Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho,
# sídlo alebo miesto podnikania,
# obsah záruky, jej rozsah a podmienky ,
# dĺžku záručnej lehoty,
# údaje potrebné na uplatnenie záruky.
Ak záručný list neobsahuje všetky uvedené náležitosti, neznamená to, že záruka neplatí. Vyhlásením v záručnom liste môže predávajúci poskytnúť dlhšiu záručnú lehotu, ako stanovuje zákon.
NAŠLI STE NA VÝROBKU CHYBU?
Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich reklamovať bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia chyby, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty, pretože potom právo na reklamáciu zaniká. Odporúčame, aby ste vec, na ktorej ste zistili chybu, nepoužívali. Chyba, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, a je na predávajúcom, aby chybu výrobku potvrdil alebo preukázal opak.
POZOR: Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.
AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII
Do predajne, kde ste tvar kúpili, si prineste chybný tovar a doklad o jeho kúpe, teda pokladničný lístok, a záručný list, ak je k tovaru vydaný.

V prevádzkarni musí byť počas prevádzkových hodín prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

Reklamáciu vám musí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. ý Ak nebude vaša reklamácia uznaná do 3 pracovných dní, predávajúci je povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia je povinný preukázať na požiadanie orgánu dozoru. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.

Pri uplatnení reklamácie je vám predávajúci povinný vydať potvrdenie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Ak pri reklamácii nastane výmena tovaru, záručná lehota začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak sa vymení súčiastka, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Tovar po reklamácii si vyzdvihnite v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

NOVÝ ZÁKON: Od 1. júla tohto roku platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa, konkrétne zákon č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o riestupkoch v znení neskorších predpisov.
Ak je chyba odstrániteľná
Pri odstrániteľnej chybe máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Vy však môžete požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
Odstrániteľné chyby upravuje Občiansky zákonník § 622.
Ak je chyba neodstrániteľná
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, máte právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na vás, či si uplatníte právo na výmenu, alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolíte jedno z týchto práv, nemôžete už túto voľbu sami jednostranne meniť. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, máte právo rozhodnúť sa, či tovar vymeníte, alebo si budete nárokovať vrátenie peňazí. To isté právo máte aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola
reklama
najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej lehote. Pri chybách, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička), máte právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi vami a predávajúcim.
Neodstrániteľné chyby definuje Občiansky zákonník § 623.
Kedy je reklamácia vybavená?
Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním:
- opraveného výrobku
- výmenou výrobku
- vrátením kúpnej ceny výrobku
- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku
- písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
- jej odôvodnené zamietnutie.

Zdroj: Nový Čas pre ženy


Hore
 Profil  
 
 
REKLAMA
  
Detaily príspevku
 Predmet príspevku: Re: Všetko o reklamáciách
OdoslaťOdoslané: Ut, 01. Apr 2008, 17:50 
Neprítomný
Moderator Allfóra
Obrázok používateľa

Založený: Po, 31. Mar 2008, 11:20
Príspevky: 12020
Bydlisko: Okolie Hlohovca
Pohlavie: Žena
Môj syn si kúpil v značkovej predajni botasky.Boli v akcii,ale aj tak boli dosť drahé.Predavačka ho upozornila,že na reklamáciu nemá nárok,pretože sú akciové.Syn si dal zavolať majiteľa,no nebol prítomný.Predavačka dokonca aj na blok napísala:
Bez nároku na reklamáciu.
Napísala som email na SOI a tam ma ubezpečili,že som v práve.Záruka sa vzťahuje aj na akciový tovar.Nevzťahovala by sa len na topánky,ktoré sú zlacnené kvôli vade,vada musí byť označená a len na ňu sa záruka nevzťahuje.Na ostatné časti obuvi záruka platí,ako pri neakciovej obuvi.
Z toho vyplýva,že sa treba ozvať,keď si myslíme,že sme v práve.(Ale najskôr si to overme.Internet je na to skvelý. :) )

_________________
https://www.zelajsi.sk
https://www.nasarodina.sk


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Všetko o reklamáciách
OdoslaťOdoslané: St, 02. Apr 2008, 07:39 
Neprítomný
AF pozorovateľ
Obrázok používateľa

Založený: Ne, 23. Mar 2008, 08:41
Príspevky: 307
Bydlisko: Prešov
Pohlavie: Nešpecifikované
Ja mám stale akýsi BLOK, keď mám ísť niečo reklamovať. Ale keď som sa odvážila, musím uznať, zatiaľ mi všetko uznali, vrátili penižky či vymenili tovar. Nemám zlé skúsenosti. (musím zaklopať)


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Všetko o reklamáciách
OdoslaťOdoslané: So, 12. Apr 2008, 07:11 
Neprítomný
V.I.P partner
Obrázok používateľa

Založený: Po, 24. Mar 2008, 12:31
Príspevky: 35083
Bydlisko: KE
Pohlavie: Muž
je dobré vyznať sa vo svojich právach i povinnostiach...lebo svet je plný rozporov a svet obchodu je nevyspytateľný...ale vďaka za dobrý prehľad uvedených záruk...určite sem zájdem aj do budúcna po radu...


Hore
 Profil  
 
 Predmet príspevku: Re: Všetko o reklamáciách
OdoslaťOdoslané: Ut, 15. Apr 2008, 08:04 
Neprítomný
AF SENIOR
Obrázok používateľa

Založený: St, 02. Apr 2008, 09:48
Príspevky: 33697
Bydlisko: SNV
Pohlavie: Žena
čo sa týka tých reklamácii je to u každého zákaznika rôzne :P Pracujem v obchode a môžem o tom písať a písať :P Mala som už rôzne reklamácie :P Mala som jedného zákazníka , ktorý si kúpil na jeseň ohrievač-ventilátor a na jar ho prišiel reklamovať , samozrejme záručný nemal a bloček ?- vraj som mu nedala vôbec. A hneď na predajni mi robil výstupy , chcel hneď peniaze a to rovnú tisícku potom spustil na päťsto :P Ten ohrievač bol taký poškodený , poškriabaný , zničený ako keby ho používali už sto rokov.Keď som mu odmietla dať peniaze , hneď sa mi vyhrážal šojkou , ktorú vraj na mňa zavolá.
A to nieje jeden taký prípad zákazníka , ktorý ak už tovar nepotrebuje chce vrátiť peniaze.
Mala som aj zakazníka , ktorý mal dcéru , kdesi na internáte , kúpil jej fritézu a keď skončila školu prišiel ju reklamovať s tým , že nejde , že chce hneď peniaze . Poslala som ju do servisu fritéza bola úplne funkčná , žiadna závada. Proste už ju nepotreboval tak chcel vrátiť peniaze.
Keď som mu ju vrátila , tak mi z dverí kričal , že keď ide reklamovať auto tesne pred skončením záruky , tak mu ho hneď vymenia. Jasom sa zasmiala a pekne vyprevadila rozčulujucého zákazníka.
No ja som mala celý deň už na figu. Ja sa snaží každému zákazníkovi vyhovieť a oni len vedia nadávať a vyhrážať sa . :evil:

_________________
Začalo nove kolo súťaže o 50 cien
stačí sa zaregistrovať na
https://sanep.cz/
a vyplnovať kratke anketky
moje číslo:
217732
treba zadať pri registrácii


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky za obdobie posledných:  Usporiadať podľa  
 [ Počet príspevkov: 5 ] 

Všetky časy sú v UTC


Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  

SEO optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz CZIN.eu Notebooky pošli na vybrali.sme.sk
Last Minute Získajte nových zákazníkov za 10min! Stable.cz - mobilní telefon zdarma Profesionální webhosting Stable.cz
OnLine Stávková kancelária BetWay - 100% navýšenie vkladu !!
Hosted by Yegon best of Hosting .Powered by ASUS server & phpBB © 2001-2008 phpBB Group.
Privacy Policy" All rights reserved by ©2008 Allforum.sk /INFO-SK-CZ/ Kontakt Reklama a všetko je chranené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z.SR
Pripomienky, podnety a upozornenia privítame v diskusiách alebo na e-maili. Kopírovanie textov alebo ich častí z tejto stránky na inú stránku bez vedomia tvorcov ALLFORUM.SK sa považuje za krádež.